Warning Feed

להימנע מסיכונים אפשר רק אם מגיבים בצורה אופרטיבית על שינויי אקלים. שירות האזהרה של פורקה מציע לכם מערכת התראות מדויקות עבור שירותי תעופה, תחבורה וחדשות.

יתרונות עיקריים:

 • פרישה עולמית: ארה"ב, אירופה, יפן
 • הסמלים שלנו ניתנים להבנה קלה ומהירה

ייחודיות בולטת:

 • אזהרות סימבוליות מקודדות
 • רמת מורכבות האירועים
 • משך הפעילות
 • תוספת תיאור טקסטואלית בשטח אירופה, בשפות שונות

לקוחות:

 • פורטלים אינטרנטיים
 • חברות המספקות פתרונות תעופה

 

נתוני הצעה

אזהרת מידע מגיעה אלינו ממקורות שונים. הוא נאסף ומשולב עם דיווחים על מזג האוויר הנוכחי, לכן הפעלת תגית XML נוספת למיקום המבוקש תתבצע באמצעות מסמך חוזר XML.

הנתונים כוללים:

 • קוד עבור סוג אזהרת המידע (עם רשימה מלאה של הפירושים האפשריים)
 • קוד נפרד עבור רמת מורכבות האירועים (עם רשימה מלאה של הפירושים האפשריים)
 • תיאור טקסטואלי נוסף מקודד ב- 8UTF באורך בלתי מוגבל הנתמך בכמה שפות מקומיות
 • שדה הטקסט המיוחס

 

דרישות טכניות

Warning feed מבוסס על שאילתות HTTP הנשלחות לשרתי פורקה. המיקומים נקבעים לפי קווי אורך ורוחב. הנתונים מוצגים בפורמטים XML או ASCII. על הלקוחות להעביר שאילתות מהמשתמשים הסופיים / מערכות שרתי פרוקסי מרכזיים. פורקה תפתח גישה לממשק השאילתה רק באמצעות IP מסוים אחד. השירות צופה את הפיזור הספונטאני של השאילתות. לא ניתן להשתמש ב- Warning feed לצורך סדרת שאילתות למספר רב של מיקומים. פרק הזמן בין השאילתות הוא שנייה אחת.

לקבלת מידע מפורט ומחירים פנו למייל: צור קשר - Foreca Israel