שירותים ימיים

פורקה מציעה עבור חברות יבשתיות וחברות סוורות שירותים ימיים פשוטים ונגישים בשימוש.

יתרונות עיקריים:

 • שירות מקומי, אזורי, לאומי ובינלאומי
 • מפות הניתנות לפירוש קל ומהיר

ייחודיות בולטת:

 • מפות סינופטיות מונפשות אודות מצב גלים, רוח וכן הלאה
 • צילומים ממכ"מי גשמים
 • צילומי לוויין
 • מפות לחץ אטמוספרי
 • גרפיקות של מזג האוויר בפועל בתוך ערים

לקוחות:

 • חברות יבשתיות וחברות סוורות

 

הנתונים המוצגים

השירות יכול לכלול מפות מונפשות, נתונים על מזג האוויר הנוכחי , הנפשות ממכ"מים או תשלובת של כל האלמנטים הללו.

מפות סינופטיות מונפשות

 • מפות רוח
 • מפות גלים (ראו דוגמא)

מצב מזג האוויר בפועל

 • מזג האוויר הנוכחי בתוך ערים (ראו דוגמא)
 • צילומי לוויין
 • מפות לחץ אטמוספרי

צילומי מכ"מ

 • צילומי גשמים ממכ"מ

 

 

דרישות טכניות

השירות נהנה מאחסון אתרים של פורקה ומוגש ללקוח בפורמט של גרפים או מפות באמצעות רשת extranet, הנמצא בכתובת vip.foreca.com.

לקבלת מידע טכני מפורט פנו למייל: צור קשר - Foreca Israel