BatchXML

חברת פורקה מציעה נתונים סינופטיים ראשוניים בכל פורמט נוח עבור הלקוח המבקש ליצור גרפיקה ייחודית שלו. גם עבור הלקוחות המבקשים להשתמש במידע סינופטי לצרכים אחרים. כל המידע נגיש בפורמט XML או ASCII. הסמלים המוצעים מתאימים להנפשה.

חבילות קבצים מכילות תחזיות ומידע נוסף על מזג האוויר הנוכחי, בהתאם למספר קבוע של מיקומים.

יתרונות עיקריים:

 • חופש מוחלט ביצירת גרפיקה ייחודית
 • מידע המתעדכן באופן קבוע
 • פרישה גלובאלית
 • שירות אמין עם תמיכה מלאה

ייחודיות בולטת:

 • תחזיות עד 14 ימים
 • מצב מזג אוויר נוכחי
 • גישה לכל הפרמטרים הרבים
 • שיתוף נוח עם נותני השירותים הקרטוגרפיים

לקוחות:

 • אתרי אינטרנט
 • חברות סלולאר
 • שימוש מקצועי / תעשייתי
 • פורטלים סינופטיים
 • רדיו וטלוויזיה

 

חבילות והגדרות

לבחירתכם כמה חבילות: התחלתית, סטנדרטית ופרימיום. בנוסף לכך, ביכולתכם לבחור בין שירות גלובאלי או שירות עבור המדינה שלכם. ביכולתכם גם להפעיל הגדרות נוספות. טווח ימי התחזית תלוי בסוג החבילה הנבחר. השירות המוענק לחבילה סטנדרטית ופרימיום כולל בתוכו הצגת מזג אוויר נוכחי.

   

תחזית להיום

BatchXML   חבילה התחלתית סטנדרטית פרמיום
קוד סינופטי וסמל 3 ימים 5 ימים 14 ימים
טמפרטורות יומיות מקסימליות ומינימליות 3 ימים 5 ימים 14 ימים
היקף משקעים (גשם או שלג)   5 ימים 14 ימים
מהירות רוח מרבית   5 ימים 14 ימים
כיוון רוח (בנקודת שיא המהירות)   5 ימים 14 ימים
סבירות למשקעים     14 ימים
סבירות לסופה     14 ימים
זמני זריחת השמש ושקיעתה (זמן מקומו או UTC)     14 ימים
אורך בדקות     14 ימים
עננות     14 ימים
שלבי ירח     בנוסף
זמני זריחת הירח ושקיעתו (זמן מקומו או UTC)     בנוסף
מדד UV (היום פלוס 3 ימים)     בנוסף
מדד גאומגנטי     בנוסף
לחץ אטמוספרי     בנוסף
טמפרטורת מים בים     בנוסף
מועד עדכון אחרון     בנוסף
   

תחזית ל- 5 ימים

קוד סינופטי וסמל   כל 6 שעות כל 3 שעות
טמפרטורה   כל 6 שעות כל 3 שעות
טמפרטורה מורגשת   כל 6 שעות כל 3 שעות
היקף משקעים   כל 6 שעות כל 3 שעות
מהירות רוח   כל 6 שעות כל 3 שעות
כיוון רוח   כל 6 שעות כל 3 שעות
לחות יחסית   כל 6 שעות כל 3 שעות
לחץ אטמוספרי   כל 6 שעות כל 3 שעות
סבירות למשקעים     כל 3 שעות
סבירות לסופה     כל 3 שעות
עננות     כל 3 שעות
מדד UV (להיום פלוס 3 ימים)     בנוסף
קרינת שמש     בנוסף
נקודת הטל     בנוסף
מועד עדכון אחרון     בנוסף
   

תחזית לפי שעה

קוד סינופטי וסמל     24 שעות
טמפרטורה     24 שעות
טמפרטורה מורגשת     24 שעות
היקף משקעים     24 שעות
מהירות רוח     24 שעות
כיוון רוח     24 שעות
לחות יחסית     24 שעות
לחץ אטמוספרי     24 שעות
סבירות למשקעים     24 שעות
סבירות לסופות     24 שעות
עננות     24 שעות
מדד UV (להיום + 3 ימים)     בנוסף
קרינת שמש     בנוסף
נקודת הטל     בנוסף
מועד עדכון אחרון     בנוסף
   

תחזית יומית

טווח טמפרטורות יומי מינימלי (מינ'-מינ', מקס'-מקס')     בנוסף
טווח טמפרטורות יומי מקסימלי (מינ'-מינ', מקס'-מקס')     בנוסף
סבירות למשקעים     בנוסף
סמל סינופטי     בנוסף
זריחת שמש/ שקיעה/ אורך היום     בנוסף
טמפרטורות יומיות מקסימליות ומינימליות     בנוסף
 

מזג אוויר נוכחי

מועד התצפית  
שם התחנה המטאורולוגית  
טמפרטורה  
קוד סמלי של פורקה  
מרחק עד התחנה  
טמפרטורה מורגשת  
מהירות רוח  
כיוון רוח  
לחות יחסית  
לחץ אטמוספרי  
ראות  
מגמת לחץ     בנוסף
סוג התחנה (KH-01, METAR), ID של התחנה (EFHK, 2097)     בנוסף
קוד סינופטי מורחב     בנוסף
היקף משקעים     בנוסף
נקודת הטל     בנוסף
שכבת עננות     בנוסף
 

אחר

מספר נקודות ציון ברחבי העולם 5,000 20,000 80,000
האם קיים צורך בהפניה לאתר foreca.com כן לא לא
הסמל המסחרי של פורקה חייב להופיע לצד הנתונים הסינופטיים כן כן כן
מייצגים חינמיים להנפשת קודים סינופטיים כן כן כן
   

אפשר למזג חבילה גלובאלית עם חבילה המיועדת למדינה שלכם. כך למשל, מיזוג חבילה סטנדרטית גלובאלית יחד עם חבילה סטנדרטית של בריטניה תרחיב את רשימת המיקומים ב- 1,800 נקודות ציון נוספות.

חבילות למדינה שלכם

הנכם יכולים לבחור מבין 3 רמות שירותים: ראשוני, סטנדרטי ופרימיום. מספר המיקומים תלוי במדינה. חבילה סטנדרטית ופרימיום תמיד מכילות את כל המיקומים הנגישים. חבילה ראשונית מכילה מספר מוגבל של מיקומים, בהתאם למדינה.

דוגמאות למספר המיקומים לפי מדינה:

רוסיה 3,900
פינלנד 400
שוודיה 300
גרמניה 4,600
צרפת 5,700
בריטניה 2,300
ארה"ב 9,800
ספרד 2,900
איטליה 5,000

 

דרישות טכניות / פרטים טכניים

BatchXML מבוסס על שאילתות HTTP הנשלחות אל שרתי פורקה. נתונים מטאורולוגיים לפי מיקומים מוצעים בקובץ סטטי נפרד. הנתונים מוצעים בפורמטים XML ו- ASCII. המלצתנו היא לכווץ תיקיות קבצים גדולות בפורמט ASCII, מה שבדרך כלל מאפשר לפרוק ולהעביר אותם בקלות. לנוחיות מרבית אנו יכולים להציע את המידע בפורמטים לא מכווצים XML ו- RSS. פורקה שומרת לעצמה זכות להגביל את העברת הנתונים לכתובות IP מסוימות.

לקבלת מידע מפורט ומחירים פנו למייל: צור קשר - Foreca Israel